Kort nieuws

Vragen aan minister Van Ark n.a.v. onderzoek

Wat levert een publicatie na maandenlang onderzoek op? Dit: naar aanleiding van het onderzoek naar de openbaarmaking van jaarlijkse verslagen door abortusklinieken stelde SGP-Kamerlid Kees van der Staaij op 10 december vragen aan Tamara van Ark, minister van Gezondheid. Die liet in eerste instantie in het midden of klinieken verplicht zijn hun jaarlijkse verslagen openbaar […]

Previous page Next page