folder Categorie: Technologie
Een gedicht uit de machine
By Pieter Beens comment 0 Comments access_time 3 min. lezen

Eind november 2022 presenteerde OpenAI, een onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie, ChatGPT. Deze chatbot kan op verzoek teksten schrijven over ingewikkelde onderwerpen. Ik schreef er een column over in het Nederlands Dagblad van 10 december 2022.

Kunstmatige intelligentie staat op het punt van doorbreken. In 2022 stelden bedrijven als OpenAI, Midjourney AI en Stable Diffusion hun technologie beschikbaar voor het publiek. Zij kunnen de bots van deze bedrijven een tekstopdracht geven, waarna de bots een reeks plaatjes genereren.
ChatGPT biedt vergelijkbare mogelijkheden, maar levert de gebruiker geen beeld maar een tekst. Dat biedt weer heel nieuwe mogelijkheden. De resultaten zijn bovendien verbluffend. In enkele dagen tijd kreeg ChatGPT miljoenen opdrachten, schreef de Volkskrant.
Zelf gaf ik de chatbot deze opdracht: Write a story about the birth of a robot in the style of William Butler Yeats.

Verantwoording

Yeats was een Iers dichter, die leefde van 1865 tot 1939. Een van zijn beroemdste gedichten is ‘The Second Coming’ (1920). Daarin gebruikt hij christelijke beeldspraak over de eindtijd en wederkomst van Christus om de sfeer in het Europa na de Eerste Wereldoorlog te beschrijven. Het gedicht is somber en dreigend.
Met mijn opdracht (‘prompt’) vroeg ik ChatGPT om een futuristisch werk te genereren met dezelfde mystieke en dreigende grondtoon als dit beroemde gedicht van Yeats. Binnen enkele seconden leverde dat onderstaand gedicht op. Het resultaat sluit nauw aan op de opdracht, is mystiek en hier en daar dystopisch, en –ook een knap staaltje werk!– het rijmt.

A being unlike any other

In the distant future, where machines rule the earth
A new being was born, a robot with great worth.

Its creators had worked tirelessly, day and night
To bring forth this being, a sight to behold and to delight.

With a body of steel and circuits so fine,
This robot was a marvel, a product of science divine.

It was a creature of intelligence and grace,
With a heart of circuitry and a metallic face.

As it came into being, it was filled with wonder,
At the world it had been born into, a world of thunder.

It gazed upon the world with its robotic eyes,
And felt a sense of awe and surprise.

It was a being unlike any other,
A creature of the future, a technological brother.

And though it was but a newborn babe,
It had the potential to change the world in ways unforeseen and great.

For this was the birth of a robot,
A being of metal and circuitry, with a soul and a heart.

It was a new beginning, a glimpse into the future,
A sign of things to come, a world of machines, but with a heart and a soul to nurture.

Over de illustratie

De illustratie bij dit artikel is eveneens gegenereerd door kunstmatige intelligentie. De bot van Midjourney AI maakte beeld bij de tekst ‘It was a being unlike any other,
A creature of the future, a technological brother.‘ Te zien is een technologisch wezen in een straat, met op de achtergrond personen. De (toevallige) gelijkenis met de valk uit Yeats’ gedicht ‘The Second Coming’ is treffend.

kunstmatige intelligentie Nederlands Dagblad technologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cancel Reactie plaatsen