abortus

New trade agreement forces African countries to follow European ideas

A new trade agreement with the European Union should bring African countries welfare and security. But in return, these countries must prioritise abortion and sexual diversity on their agenda. They also have to support the European Union within the United Nations. African countries feel put on the spot. They speak of ‘cultural neo colonialism’. In […]

Vragen aan minister Van Ark n.a.v. onderzoek

Wat levert een publicatie na maandenlang onderzoek op? Dit: naar aanleiding van het onderzoek naar de openbaarmaking van jaarlijkse verslagen door abortusklinieken stelde SGP-Kamerlid Kees van der Staaij op 10 december vragen aan Tamara van Ark, minister van Gezondheid. Die liet in eerste instantie in het midden of klinieken verplicht zijn hun jaarlijkse verslagen openbaar […]

Zo negeren abortusklinieken hun openbaarmakingsplicht

De Wet Afbreking Zwangerschap verplicht abortusklinieken om jaarlijks een verslag openbaar te maken. Maar al maandenlang weigeren veel klinieken dat te delen. Wat is er aan de hand? Een wet, vergunningsvoorwaarden, subsidieregelingen: op papier is het toezicht op abortusklinieken in Nederland goed geregeld. Zo moeten klinieken ieder kwartaal cijfers over uitgevoerde abortussen aan het ministerie […]

Previous page Next page